RSS

NOTE

09 Sep

din „Jurnalul fericirii” 

Note 

1 Cf. loco,, 5, 2.
2 „Nu m-ai căuta / dacă nu m-ai fi găsit deja /” (fr.). Cf. Le Mystere de Jesus.
3 „necunoaştere” (ser.).
4 „cunoaştere” (ser.).
5 „iluzie” (ser.).
6 „nu le-ai auzit râsul (engl).
7 „Viaţa mea îşi are secretul ei, sufletul meu, misterul său” (fr.).
8 „Tatăl meu, Parsifal, poartă o coroană / Eu sunt fiul său, cavalerul pe nume Lohengrin” (grm.). Cf. şi Richard Wagner, Lohengrin, actul al III-lea, scena a III-a în volumul Olandezul zburător, trad. Şt. O. Iosif, Editura pentru literatură, Bucureşti, 1968, p. 262.
9 „călătorie pe Rin (grm.).
10 Atentatul îl viza pe Hitler.
11 „Prag drumeţul trece lin, / împietrit prag- de durere / Scânteiază-n încăpere / Brusc pe masă… pâine, vin.” Cf. O seară de iarnă, a 2-a variantă în G. Trakl, Poezii, trad. Mihail Nemeş, Editura „Minerva”, Bucureşti, 1988, p. 57.
12: „Eu sânt tâlharul Orbazan” (grm.). Aluzie la personajul omonim din Caravana lui Hauff.
13 „Nădăjduiesc că mă găsesc pe mine însumi obscur” (engl.).
14 Hruba şi pendulul.
15 „un bătrân faimos” (fr.).
16„chiar de-aş primi cincisprezece ani” (fr.).
17 „dar nici o pilulă nu ne poate face inocenţi” (engl.).
18 „epoca neagră” (ser.).
19 „cuvânt” (grm.).
20 „vorbă (vorbărie)” (grm.).
2l„preaomenescul” (grm.), termen consacrat de Fr. Nietzsche. — E vorba despre viziunea luminii taborice pe care Sf. Serafim de Sarov i-o dăruieşte biografului său, Nicolae Motovilov.
22 „ca şi cum” (grm.).
24 „înaintea poporului” (lat.).
25 Aluzie la mişcarea antroposofică iniţiată de Rudolf Steiner.
26 „oaspete plătitor” (engl.).
27 „Papa înseamnă birouri” (fr.).
28 „Să ne rugăm” (engl.).
29 „marea” (gr.).
30 Celebrul tratat al lui Martin Heidegger.
31 Cf. Sf. Simeon Noul Teolog, Cuvântări morale, în Filocalia, vol. 6. trad. D. Stăniloae, Editura Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă, Bucureşti, 1977. pag. 194.
32 „Aici stau. Nimic altceva nu pot. Dumnezeu să-mi ajute. Amin” (grm.).
33 „Dumnezeu a creat omul după chipul său, care i-a bineplăcut aces¬tuia” (fr.).
34 „/ de unde / ieşeau flăcări” (idiş). Cuvântul flacărăs este format din românescul „flacără” şi pluralul -as din idiş.
35 „credinţa nord-germană” (grm.),
36 „Dar, ca să crezi, adaugă şi asta, că păcatele pentru aceasta îţi sunt date” (lat.).
37 „Curtea miracolelor” (fr.).
38 „bunele vremuri de odinioară” (fr.).
39 „viaţă de fiecare zi” (fr.).
40 „Imaculatul astăzi, frumos şi-nsufleţit” (Mai multe sonete, trad. Şt. Augustin Doinaş în Stephane Mallarmé, Poezii, Editura „Univers”, Bucureşti, 1972, pag. 105).
41 „mai mulţi, mai veseli” (engl.).
42:„considerată ca una dintre artele frumoase” (engl.).
43 a lui Emile Borel.
44 „mizerie” (fr.)
45 „având încredere în arme au luptat, apoi s-au dat învinşi” (lat.).
46 „La drept vorbind nu se găsesc / Atâţia în lumea asta care / Să dispreţuiască pe cei mari şi care (?) / Să iubească într-atât lucrurile în care cred (?). / La drept vorbind nu se găsesc / Decât abia doi-trei / Cavaleri ai imposibilului / Melancolici ai legii. / La drept vorbind, nu se cade de loc / Să te aşezi în raclă de bucurie / Căci lumea posibilului / Se teme de acest fel de simţământ.” (fr.).
47 „Când la geamuri cad zăpezi, / Lung în seară clopotul sună / Şi la masă mulţi se-adună / Şi belşug în casă vezi” (În iarnă. O seară de iarnă. 1-a variantă, trad. M. Nemeş în G. Trakl, Poezii, Editura „Minerva”, Bucureşti, 1988, pag. 211).
48 „ajutorul îl urmează pe cel important” (lat.).
49 Cf. pag. 72.
50 „După mine potopul” (fr.).
51 „partea diavolului” (fr.).
52„iezuit cu roba scurtă” (fr.).
53 „Trebuie să încercăm a crede” (fr.).
54 „nu poţi să-i porunceşti naturii decât pentru a i te supune” (lat.).
55 Aluzie la primele semne ce însoţesc rugăciunea inimii.
56 „îl reneg pe Dumnezeu” (fr.).
57 „îl reneg pe Cotton” (fr.).
58 „Opreşte-te, dar” (grm.). Motivul Clipei din Faust I, 1 de J. W. Goethe.
59 „Mai ales fără zel” (fr.).
60 „mai mult decât cererea” (lat.).
61 „facultate călăuzitoare” (fr.).
62 „Şi eu sunt loial regelui” (grm.).
63 „Alungaţi firescul, el revine în galop” (fr.).
64 „La început voi pune fapta” (Faust, 1, 1, trad. L. Blaga în J. W. Goethe, Faust, vol. I. Editura pentru Literatură, Bucureşti, 1968, pag. 59).
65 „Iată ceea ce se cheamă a vorbi” (fr.).
66 „Straşnicul grai de altădată” (engl.).
67 „Strig după dracu’ şi el vine” (grm.).
68 stupefiant.
69 „carbonul, hidrogenul, oxigenul, azotul”.
70 „Voi fi bună” (engl.).
71 Cf. nota 34.
72 „mai puţin e mai mult” (engl.).
73 „greşeală onorabilă” (lat.).
74 „plutonier” (grm.).
75 „căzut de pe cracă” (fr.).
76 „Purul plictis de a trăi” (fr.).
77 „Tatăl nostru care eşti în ceruri / Rămâi acolo / Cât eşti tu de sfânt / Şi noi o să rămânem pe pământ / Fiindcă pământul câteodată e frumos” (Pater noster, trad. Gellu Naum în Jaques Prevert, Poème, Editura pentra Literatură Universală, Bucureşti, 1965, pag. 20).
78 „… cei ce crapă de plictis duminica / după-amiază pentru că / văd cum vine luni / şi vineri şi sâmbătă / şi duminică după-amiază” (fr.).
79 „Drept nu e doar gândul mai înalt, ci puterea plină de viaţă”, (grm.).
80 „Şi Dumnezeu e-n viaţă; / în lume-s bune toate” (Trece Pippa, trad. Leon Leviţchi în Robert Browning, Versuri alese, Editura „Univers”, Bucureşti, 1972, pag. 81).
81 „dragă caracatiţă” (engl.).
82 „Nouvelle Revue Française”.
83„idolii forului, teatrului, tribului, peşterii” (lat.). Cf Fr. Bacon. Novum Organon.
84 „Dincolo de Bine şi Rău” (grm.).
85 „e perfect pentru mine” (engl.).
86 „săvârşit în afara lucrării (divine)” (lat.).
87 „Cel care l-ai mântuit pe tâlhar / Şi pe Maria ai eliberat-o” (lat.).
88 „şi chiar pe mine m-ai chemat” (lat.).
89 „plăcerea de a trăi” (fr.).
90 „piară lumea, fie dreptate” (lat.).
91 „Viaţa e reală, viaţa e garanţie” (engl).
92 „Trebuie să judecăm cu multă atenţie poruncile divine” (fr.).
93 „Adevărat a-nviat” (fr.).
94 „în căsnicie înşeală cine poate” (fr.).
95 „în aşa fel incât, în tine însuţi, eternitatea te schimbă” (fr.).
96 „Pot să plâng oricând” (fr.).
97 „(fiinţă) născută a doua oară” (lat.).
98„Din fericire noi avem comunismul” (fr.).
99 „Din fericire nu cred asta” (fr.).
100 „Roma a spus-o” (lat.).
101 „marea operă” (fr.).
102 „cu inima uşoară” (fr.).
103 „acesta eşti tu” (ser.).
104 „Ţăranul de la Dunăre” (fr.).
105 „Mama Natură” (grm.).
106 „o singură carte” (lat.).
107 „omul unei singure cărţi” (lat.).
108 „o cetate puternică e Dumnezeul nostru” (grm.).
109 „bucuria proştilor” (engl.).
110 „Cine sunt eu ca să judec?” (engl.).
111 Personaj neidentificat.
112 „Doamne, fă-ne liberi!” (grm.).
113 „Mi-e prieten Platon, dar mai prieten mi-e adevărul” (lat.).
114 „Rămâi că eşti atâta de frumoasă” (Faust, I, 1, trad. L. Blaga în op. cit, pag. 80). Cf. nota 57.
115 Cf. pag. 72.
116 „Celor pe care Jupiter vrea să-i piardă / le răpeşte mai întâi minţile /” (lat.).
117 „Asta vă dă o idee” (fr.).
118 lit. „cei o sută de paşi” (fr.).
119 „e un om împotriva căruia nu se cade să ai dreptate” (fr.)
120 În versiunea a doua a Jurnalului fericirii autorul ne oferă propria sa traducere: „Viaţa-i mai cu seamă spumă şi baloane de săpun / Două lucruri stau de piatră: / îndatorinţa când necazu-l loveşte pe altul / Curajul, când pe tine te loveşte” (engl.).
121 „ultra fineţea secolului” (fr.).
122 „Nu trebuie decât să trăieşti; se vede totul precum şi contrariul său” (fr.).
123 Cf. nota 12.

LISTA PRESCURTĂRILOR ONOMAS-TICE
Al. Bile. — Alexandru Bilciurescu
Al. El. — Alexandru Elian
(Dr.) Al-G. — Sergiu Al-George
Alecu, Al. P., Al. Pal. — Alexandru Paleologu
Alice — Alice Trăilescu (n. Ellin)
Ana — Ana Avramescu
Andrei Brz. — Andrei Brezeanu
Anetta — Amelia Pavel?
B
Bellu Z. — Bellu Zilber
(Dna) Brăiloiu — Marioara Brăiloiu
(Dna) C. — Constantinescu-Porcul
(Col.) C. L. — Constantin Luca
(Păr.) Cleopa — Ilie Cleopa
Codin Mironescu — Alexandru Mironescu
Comeliu Ax. — Comeliu Axene
Costică Hr. — Constantin Hristea
C-tescu-Ţăranu — Ion Constantinescu-Ţăranu
D
(Av.) D. P. — D. Pavel
Dinu, Ct. N., Dinu Ne. — Constantin Noica
Dinu P. — Dinu Pillat
Duţu — Alexandru Duţu
E
Em. V. — Emanuel Vidraşcu
Floriana — Floriana Avramescu
(Păr.) G. T. — George Teodorescu
Gh. de la Ţară — Gheorghe Zamfir
Gigi Tz. — Gh. Tomaziu
H
(Păr.) Haralambie V. — Haralambie Vasilache
I
I.Bod. — Ion Bodonea
(Păr.) I. P. — Ion Pop
(Ing.) I. Pete. — I. Petculescu?
Ică — Mihai Antonescu
Ionel Trăil. — Ion Trăilescu
Irina Ol-ky — Irina Olşevsky
(Păr.) Iuliu — Iuliu Făgărăşanu
L
Lenuţa — Elena Paleologu
M
Manole — Em. Neuman
Marian I. — Marian Ionescu
Mariana V. — Mariana Viforeanu
Marinică P. — Marin Popescu
Marta Const. — Marta Constantinide
(Păr.) Mihai — Marcel Avramescu
Mihai F. — Mihai Făget
Mihai Răd. — Mihai Rădulescu
(Păr.) Mina — Mina Dobzeu
Mircea M. — Mircea Mirescu
Mirel Gab. — Mirel Gabor
Mişu At. — Mihai Atanasiu
Monica L. — Monica Lovinescu
N
N.N.P. -N. N. Petraşcu
Nego — Ion Negoiţescu
Nemo — Virgil Nemoianu
(Păr.) Nicolae — Nicolae Lupea
Paul C. — Paul Copelovici
Paul Dim. — Paul Dimitriu
Pavel Sim., Pavlic — Paul Simionescu
Păstorel — Al. O. Teodoreanu
R
Radu Ant. — Radu Antonescu
S
S.F. — Alexandru Filipescu?
Sandu L. — Sandu Lăzărescu
Scrima — Andrei Scrima
Scurtu — Gheorghe Scurtu
Sile Căt. — Vasile Cătălinoiu
(Păr.) Sofian — Sofian Boghiu
Sorin Vas. — Sorin Vasile
Streinu — Vladimir Streinu
Ş
Ştefan Pop. — Ştefan Popescu
T
T. En. — Theodor Enescu
Tanya Ol-ky — Tanya Olşevsky
Todiraşcu — Ştefan Todiraşcu
Traugott Br. — Traugott Broser
V
Val. Gl. — Valentin Gligor
Viorica — Viorica Constantinide
Virgil B., Virgil Bit. — Virgil Bulat
Virgil Cd., Virgil Când. — Virgil Cândea Virgil Ier. — Virgil Ierunca
Voiculescu — Vasile Voiculescu
Z
(Dna ) Z. — Elena Paleologu, recăsătorită Zarifopol

Anunțuri
 
Scrie un comentariu

Scris de pe 9 Septembrie 2007 în Note Jurnalul fericirii

 

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s

 
%d blogeri au apreciat asta: