RSS

Arhive pe categorii: Dăruind vei dobândi

LA PRAZNICUL SFÂNTULUI IOAN BOTEZĂTORUL

86007

Din „Dăruind vei dobândi”
Nicolae Steinhardt

LA PRAZNICUL SFÂNTULUI IOAN
BOTEZĂTORUL

Ioan Botezătorul ne este îndeobşte cunoscut pentru marea sfinţenie a vieţii sale. I se spune înger în trup sau om îngeresc, de cât de aspră i-a fost viaţa în pustie şi de cât de intransigentă asceza. Ştim că drept îmbrăcăminte avea o haină din păr de cămilă şi că împrejurul mijlocului purta o cingătoare de curea. De hrănit se hrănea numai cu lăcuste şi miere sălbatică. Read the rest of this entry »

 
5 comentarii

Scris de pe 28 august 2014 în Dăruind vei dobândi

 

Duminica 7 dupa Rusalii_CE-I CREDINŢĂ, CE-I NECREDINŢĂ?

Din „Dăruind vei dobândi”
Nicolae Steinhardt

CE-I CREDINŢĂ, CE-I NECREDINŢĂ?

Matei 9, 27-35

Din textul acesta evanghelic se desprind, cred, patru idei principale:

1. Punerea la probă a credinţei;

2. Însăşi problema credinţei; ce-i credinţa, ce-i necredinţa?;

3. Porunca   ne-vestirii    minunilor,    singura    poruncă dumnezeiască pe care suntem încuviinţaţi (de nu şi obligaţi) să nu o luăm în seamă, să o călcăm;

4. Problema răutăţii absolute, a răutăţii îndârjite, împietrite, ferecate în sine.

Reluând: Read the rest of this entry »

 
6 comentarii

Scris de pe 26 iulie 2014 în Dăruind vei dobândi

 

DEMONISM SI SECULARITATE

Din “Daruind vei dobandi”
Nicolae Steinhardt
Editura Manastirii Rohia

DEMONISM SI SECULARITATE [la Duminica 5 dupa Rusalii]

Fie că a fost vorba de ţinutul Gadarenilor ori al Gherghesenilor, de unul ori doi demonizaţi, textul evanghelic al zilei (apare în trei variante la Matei 8, 28-34; Marcu 5, l-l9; Luca 8, 26-39) evocă, socotesc, cinci idei fundamentale.

Prima:

Sufletul unui om face mai mult decât o turmă de porci, fie ea de două mii de capete. De nespus mai mare valoare este mântuirea unui om decât orice valoare materială, oricât de însemnată.

Unii şi-au pus întrebarea: de ce oare a îngăduit Hristos demonilor să intre în porci? Oare n-a prevăzut că animalele se vor arunca în apa lacului şi vor pieri? N-a fost Domnul lipsit de prevedere şi nu S-a arătat nepăsător de paguba pricinuită locuitorilor? Read the rest of this entry »

 
6 comentarii

Scris de pe 13 iulie 2014 în Dăruind vei dobândi

 

Apa cea vie – Femeia Samarineanca

Din „Daruind vei dobandi”
Nicolae Steinhardt
Editura Manastirii Rohia

Apa cea vie  –   DUMINICA A 5-A DUPA PASTI

(Femeia Samarineanca)

Daca episodul femeii hananeance poate fi considerat ca relatarea unui examen (foarte sever) al samarinencii nu-i decât urmarirea unui duel aprig si fara crutare. Read the rest of this entry »

 
7 comentarii

Scris de pe 16 mai 2014 în Dăruind vei dobândi

 

DUMINICA TOMEI

duminica-tomii3

Din “Daruind vei dobandi”
Nicolae Steinhardt
Editura Manastirii Rohia

DUMINICA TOMEI

Ne-am obişnuit să vorbim despre Toma necredinciosul şi despre duminica Tomei, adică a lui Toma cel necredincios. Pentru că ne sună în minte şi-n urechi versetele mult citite şi deseori citate din Evanghelia Sfântului loan, capitolul 20, 24-29. Acolo ni se vorbeşte de Toma care a spus celorlaţi ucenici că nu va crede că Domnul a înviat până ce nu va fi văzut în mâinile Lui semnul cuielor şi nu-şi va fi pus mâna în coasta Lui. Acelaşi text ne informează că după opt zile, ucenicii aflându-se toţi laolaltă, Iisus a venit, uşile fiind încuiate, a stat în mijlocul lor şi a grăit lui Toma: adu degetul tău încoace şi vezi mâinile Mele şi adu mâna ta şi o pune în coasta Mea şi nu fi necredincios, ci credincios. Drept care Toma covârşit, răspunde: Domnul meu şi Dumnezeul meu! Read the rest of this entry »

 
7 comentarii

Scris de pe 26 aprilie 2014 în Dăruind vei dobândi

 

PREDICĂ LA DUMINICA A IV-A DIN POSTUL MARE

Din “Daruind vei dobandi”
Nicolae Steinhardt
Editura Manastirii Rohia

PREDICĂ LA DUMINICA A IV-A DIN
POSTUL MARE

Rânduiala tipicului bisericesc prevede că în această a patra Duminică a marelui Post să fie citite Pericopele de la Matei 4, 25-5, 1-12 şi Marcu 9, 17-23.

Cer voie să mă opresc în acest scurt cuvânt de învăţătură asupra referatului din Evanghelia Sfântului Marcu, depăşind însă textul prescris cu încă un verset, al 24-lea. Pentru că tocmai el mi se pare esenţial şi de natură a ne permite să dezvăluim, în parte, misterul credinţei, care va constitui însăşi tema vorbirii noastre de astăzi. Read the rest of this entry »

 
5 comentarii

Scris de pe 29 martie 2014 în Dăruind vei dobândi

 

AUDIO: ”Infricosatoarea judecata” – de N. Steinhardt

AUDIO: ”Infricosatoarea judecata” – de N. Steinhardt  === >>> A I C I


 
Scrie un comentariu

Scris de pe 1 martie 2014 în Audio, Dăruind vei dobândi

 

INFRICOSĂTOAREA JUDECATĂ: Hristos, de aceasta se va interesa mai întâi: cum ne-am purtat în lume cu fraţii, vecinii, semenii şi vrăjmaşii noştri

Din „Dăruind vei dobândi
Nicolae Steinhardt
Editura Manastirii Rohia,  2006

poate fi cumparata de AICI

INFRICOSĂTOAREA JUDECATĂ

In textul referitor la Judecata de Apoi (Matei 25, 31-46) deodată accentul cade pe om. În tot cuprinsul Legii noi (ca şi al Legii vechi) prioritatea este acordată iubirii de Dumnezeu: porunca întâi ne spune să-L iubim din toată inima, din tot sufletul, din tot cugetul şi toată puterea noastră. Read the rest of this entry »

 
2 comentarii

Scris de pe 22 februarie 2014 în Dăruind vei dobândi

 

CAZUL ZAHEU

steinhardt4.jpg

din “Dăruind vei dobândi”
Editura Mănăstirii Rohia
2006
CAZUL ZAHEU
la  Duminica a 32-a după Rusalii si …
„Iisuse, Care ai înviat din morţi, Inviază şi sufletele noastre”
(Acatistul învierii Domnului).

Zaheu a fost ticălos. De lucrul acesta se cuvine să fim ferm convinşi şi pe acesta trebuie să-l avem mai întâi în vedere, dacă ne este vrerea să tălmăcim în adâncime textul evanghelic (Luca 19, 2 şi urm.) unde el este pomenit.

Era bogat – asupra punctului acestuia se opresc îndeobşte comentatorii, pornind, de altfel de la text. Dar nu aici aflăm esenţa. Nu toţi bogaţii sunt răi şi nemilostivi, nu toţi săracii sunt buni şi nepizmaşi. Read the rest of this entry »

 
11 comentarii

Scris de pe 25 ianuarie 2014 în Dăruind vei dobândi

 

AUDIO: “Ce-i datorez eu lui Hristos” de Nicolae Steinhardt

AUDIO: “Ce-i datorez eu lui Hristos” de Nicolae Steinhardt

 
Scrie un comentariu

Scris de pe 3 ianuarie 2014 în Audio, Dăruind vei dobândi

 

O CONTRIBUŢIE LA PROBLEMA EPIFANIEI

din “Dăruind vei dobândi”
Editura Mănăstirii Rohia
2006

LA NASTEREA DOMNULUI

O CONTRIBUŢIE LA PROBLEMA EPIFANIEI

Succesul de necontestat şi influenţa crescândă a unor ştiinţe ca semiotica, bionica, cibernetica, informatica nu puteau să nu sfârşească prin a chezăşi intrarea în vocabularul teologic a unor termeni popularizaţi de ele. Mai mult decât atât, au înrâurit până şi modul de a pune, şi formula problemele.

Un exemplu îl constituie misterul epifaniei, pe care un predi­cator din ce în ce mai cunoscut şi mai apreciat nu se sileşte a-l prezenta într-un limbaj aflat sub controlul teoriei comunicaţiilor.

Preotul J.-M. Lustiger, astăzi cardinal – arhiepiscop al Parisului (Sermons d’un cure de Paris, ed. Fayard, 1978), vorbind credincioşilor săi despre epifanie începe într-adevăr prin fixarea unor premize nemijlocit legate atât de ştiinţa semnelor cât şi de ştiinţa astrofizica. Read the rest of this entry »

 
Scrie un comentariu

Scris de pe 23 decembrie 2013 în Dăruind vei dobândi

 

Pr Nicolae Steinhardt: Nunta de la Cana Galileii – AUDIO

Pr Nicolae Steinhardt: Nunta de la Cana Galileii – AUDIO ==>> AICI

LA DUMINICA 14 DUPĂ RUSALII

LA DUMINICA 28 DUPĂ RUSALII

 
Un comentariu

Scris de pe 14 decembrie 2013 în Audio, Dăruind vei dobândi

 

NUNTA DE LA CANA GALILEII

din DĂRUIND VEI DOBÂNDI

LA DUMINICA 14 DUPĂ RUSALII

LA DUMINICA 28 DUPĂ RUSALII

NUNTA DE LA CANA GALILEII

Sfanta Scriptură nu dă numele celui la nunta căruia S-a numărat printre oaspeţi Domnul Hristos (se crede, îndeobşte, că va fi fost a lui Natanael „israelitul în carre nu este vicleşug”), care a constituit prilejul săvârşirii primei Sale minuni şi cuprinde semnificaţii de natură a lumina într-un chip oarecum diferit de perspectiva comună învăţătura creştină ori, mai bine zis, concepţia hristică despre viaţă (Ioan 2, 1-11). Read the rest of this entry »

 
3 comentarii

Scris de pe 14 decembrie 2013 în Dăruind vei dobândi

 

AUDIO: La praznicul sfantului Ioan Botezatorul

AUDIO: La praznicul sfantului Ioan Botezatorul

 
Scrie un comentariu

Scris de pe 28 august 2013 în Audio, Dăruind vei dobândi

 

DOAMNE, SĂ VĂD!

healing_of_the_blind_man_jekel1

Din “Daruind vei dobandi”
Nicolae Steinhardt
Editura Manastirii Rohia

DOAMNE, SĂ VĂD!

[la Duminica XXXI dupa Rusalii]

De orbire Domnul îi vindecă pe oameni în repetate rânduri.

Referatul lui Matei pomeneşte două cazuri(Matei 9, 27-30; 20, 30-34) şi în amândouă este vorba de doi orbi.

Marcu(Marcu 10,46-52) menţionează numai un caz, ai lui Bartimeu.

Luca(Luca 18,35-42), tot unul, localizat, la Ierihon.

Iar Evanghelia lui Ioan consacră un întreg capitol – al nouălea – tămăduirii orbului din naştere. Read the rest of this entry »

 
2 comentarii

Scris de pe 2 decembrie 2012 în Dăruind vei dobândi

 

IERTAREA

scanare din ed polirom daruind

Din “Daruind vei dobandi”
Nicolae Steinhardt
Editura Manastirii Rohia

IERTAREA

[dumina 11 si 19 dupa Rusalii]

Spre a vorbi cu folos despre virtutea iertării – atât de firească la oamenii din neamul românesc, mereu gata să răspundă afirmativ ba şi cu efuziune, cu mâna întinsă şi un zâmbet prietenos cuvintelor: te rog să mă ierţi – se cuvine a cunoaşte că ea e de patru feluri:

1. iertarea greşiţilor noştri,

2. iertarea celor cărora noi le-am greşit,

3. iertarea de sine,

4. iertarea păcatelor şi greşelilor de către Dumnezeu. Read the rest of this entry »

 
5 comentarii

Scris de pe 16 noiembrie 2011 în Dăruind vei dobândi

 

”Falsul idealism” de Nicolae Steinhardt

AUDIO: ”Falsul idealism” de Nicolae Steinhardt ====  >>> AICI


SCRIS: ”Falsul idealism” de Nicolae Steinhardt ==== >>> AICI

LA DUMINICA 25 DUPA RUSALII

 
Scrie un comentariu

Scris de pe 12 noiembrie 2011 în Audio, Dăruind vei dobândi

 

ADMIRAŢIILE DOMNULUI: Orbul din naştere

Din “Daruind vei dobandi”
Nicolae Steinhardt
Editura Manastirii Rohia

ADMIRAŢIILE DOMNULUI

5. Dar cazul cel mai izbitor este fără îndoială al orbului din naştere ( Ioan 9, 1-38 ) pe care Hristos îl răsplăteşte ca pe nimeni altcineva.

De ce oare? Pentru că află că orbul vindecat s-a purtat frumos şi cu deplin curaj, s-a arătat demn şi recunoscător, L-a apărat pe Acel care-1 tămăduise, i-a înfruntat pe farisei şi din pricina aceasta a fost ocărât, jignit şi alungat, „suferind aşadar, ca un slujitor şi un mărturisitor al lui Iisus Hristos. Read the rest of this entry »

 
10 comentarii

Scris de pe 28 mai 2011 în Dăruind vei dobândi

 

AUDIO: ”Doamne sa vad” – de N. Steinhardt

AUDIO: ”Doamne sa vad” – de N. Steinhardt == >>   AICI

 
Scrie un comentariu

Scris de pe 28 mai 2011 în Audio, Dăruind vei dobândi

 

NICODIM

nicodemus_

Din „Dăruind vei dobândi”
Nicolae Steinhardt

NICODIM [la Duminica dinaintea Înălţării Sfintei Cruci şi la 2 ianuarie]

Lui Nicodim, Domnul îi vorbeşte ca unui om inteligent şi cult. Îl califică „învăţător al lui Israel”. Drept care nu recurge la parabole ori la pilde clare ori la grăiri sfătoase, ci îi dezvăluie pe nepusă masă (cum ar veni) tainele finale şi principiile de căpetenie ale noii Legi. Read the rest of this entry »

 
Scrie un comentariu

Scris de pe 11 septembrie 2010 în Dăruind vei dobândi